Желаете да отдадете свой имот под наем , но нямате нужното време и възможност за това, или не обитавате постоянно страната? Ние можем да Ви помогнем!

Какви са предимствата ако сключите с нас Договор за управление:

Максимална заетост на имота;

Стриктно получаване на месечния наем;

Гаранция за плащане консумативите на имота;

Редовна актуализация на наема спрямо пазарните условия;

Безплатна застраховка на имота;

ГЕТ Консулт ще ви осигури спокойствие, като Ви осигури професионалано, надеждно и ефикасно управление на Вашата собственост на конкурентна цена!

Какво да очаквате?

Изготвяне на инвентарен списък.

Почистване на апартамента – след всеки наемател , за сметка на собственика.

Организиране на текущи ремонти (при необходимост), за сметка на собственика.

Плащане на данък сгради, такса смет и консумативи (електричество, вода, парно, кабелна телевизия, интернет, такси за СОТ и др.), за сметка на собственика или за сметка на наемателя.

Отдаване имота под наем на трети лица.

Реклама и маркетинг на имота.

Месечен отчет за състоянието на имота и своевременното плащане на консумативите от страна на наемателите (изпраща се по електронна поща веднъж месечно).

Следене за редовно плащане на месечния наем.

Безплатна застраховка на имота.

Безплатна консултация за освежаване на интериора, с цел повишаване цената на имота.

Какво очакваме от Вас

Сключване на договор за управление на имот с ГЕТ Консулт.

Предоставяне на нотариално заверено пълномощно за отдаване под наем на имота на управителя на ГЕТ Консулт или друго доверено на собственика лице.

Копие от последните платени сметки.

Абонатните номера на партидите и имената на титуляра.

Координати на на собственика.

Стойността на нашите услуги:

Когато имотът се отдаде за период от минимум една година, Вие плащате 50% от първия месечен наем и 10% от брутния месечен наем, всеки следващ месец.

В случай, че наемателят освободи имота преди изтичане на едногодишния срок, ГЕТ Консулт се задължава да отдаде имота безплатно, т.е. без да се заплаща 50% от първия месечен наем.

*За всеки клиент се изготвя индивидуална оферта, съобразена с конкретната ситуация и нужди, и се договаря размерът на месечния комисион.