Изготвяне на документи/Финализиране на сделка

Ако сами сте намерили подходящия имот или купувач за вашия имот, ние ще Ви помогнем да финализирате сделката.

Какво можем да направим за Вас, ако сте купувач:

Обстоятелствена проверка относно собствеността на имота от първия собственик до последния – 100 лв.

Опис на всички необходими документи за нотариалното изповядване на сделката, дължими от собственика на имота – 20 лв.

Проверка за тежести върху имота от Агенцията по вписвания;

- компютърна справка – 15 лв.

- писмен документ с подпис и печат от Агенцията по вписвания - 100 лв.

Изготвяне на депозитна разписка за капариране на недвижим имот – 50 лв.

Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба – 150лв.

Присъствие и консултация при изповядване на сделката пред нотариус – 50 лв.

Изготвяне на приемо-предавателен протокол за предаване на владението на недвижим имот, включително опис на обзавеждането и всичко, което е договорено между купувач и продавач – 100лв.

Присъствие от страна на консултант на ГЕТ Консулт при предаване на владението на недвижим имот – 20 лв.

Какво можем да направим за Вас, ако сте продавач:

Опис на всички необходими документи за нотариалното изповядване на сделката, дължими от собственика на имота – 20 лв.

Набавяне на всички необходими документи за нотариалното изповядване на сделката от държавни и общински институции – 150лв.

Изготвяне на депозитна разписка за капариране на недвижим имот – 50 лв.

Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 150лв.

Присъствие и консултация при изповядване на сделката пред нотариус – 50 лв.

Изготвяне на приемо-предавателен протокол за предаване на владението на недвижим имот, включително опис на обзавеждането и всичко, което е договорено между купувач и продавач – 100лв.

Присъствие от страна на консултант на ГЕТ Консулт при предаване на владението на недвижим имот – 20 лв.

Може да спестите от таксите, ако се възползвате от пакетна цена „КУПУВАЧ“- 300 лв. – включва всички изброени по-горе услуги.

Посочените цени не включват държавни, общински и др. такси, които се заплащат допълнително при сключване на договор за поръчка.